Innowacyjny projekt Arctic Paper Kostrzyn S.A. realizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

Papiernia Arctic Paper Kostrzyn S.A. idzie z duchem czasu, wdrażając nowatorski projekt i testując pionierskie rozwiązania. Tak intensywny rozwój jest możliwy za sprawą wsparcia finansowego pozyskanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Pełna nazwa projektu brzmi: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego celem jest stworzenie produktu przełomowego w skali kraju. Koszt projektu przekracza 40 mln złotych (całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 40 278 582,34 zł). Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie w ramach Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dla którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Kwota otrzymanego ze środków unijnych dofinansowania wynosi 16 392 068, 30 zł, natomiast numer umowy o dofinansowanie to: POIR.01.01.01-00-0272/19-00.

 

Przełomowy Projekt

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 grudnia 2019 roku, a jego zakończenie planowane jest na 1 grudnia 2022 roku. Pod koniec marca br. zakończono etap badań przemysłowych. Pozytywne wyniki osiągnięte przez zespół badawczy pozwoliły na wejście w  fazę kluczową: prace rozwojowe, które potrwają do końca listopada 2022 roku. Ostatni etap projektu przewiduje produkcję prototypowych papierów graficznych o gramaturach 60-80 g/m2. Zakończenie prac ukoronuje pojawienie się w ofercie oryginalnego produktu o szczególnych parametrach, co oznacza rewolucję w zakresie jakości papieru.

 

Nasz nowatorski pomysł polega na zastosowaniu nowych kompozycji wypełniających, które będą powodowały lepsze wiązanie się cząstek wypełniacza w strukturze papieru i ich bardziej równomierne rozproszenie. Efekt zostanie osiągnięty przez użycie odpowiednich polimerów przebadanych w różnych fazach projektu – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

Innowacyjny papier graficzny

Wyprodukowany w etapie końcowym projektu papier będzie wytwarzany przy zmniejszonym udziale włókien drzewnych. Celulozę zastąpi wypełniacz mineralny. Możliwość zwiększenia w produkcji papieru wypełniaczy to nie tylko oszczędność cennego surowca włóknistego, ale także możliwość uzyskania nowych, lepszych właściwości użytkowych papieru. Zastosowana metoda wpłynie pozytywnie na zwiększenie poziomu nieprzezroczystości, która jest kluczowym parametrem z punktu widzenia użytkownika – wpływa bowiem znacząco na estetykę wydrukowanych materiałów.

 

W zgodzie z naturą

Położona malowniczo nad Wartą, w bliskim sąsiedztwie parku narodowego papiernia Arctic Paper Kostrzyn to miejsce, w którym czuje się odpowiedzialność za środowisko naturalne. Widać tu zaangażowanie w działania mające na celu zminimalizowanie wpływu produkcji papieru na otoczenie oraz jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Na przestrzeni ostatnich lat poczyniono znaczące inwestycje związane z modernizacją systemu odzyskiwania ciepła. Pozwoliły one na wydajniejsze wykorzystanie ciepła w procesie produkcji, co z kolei przełożyło się na mniejsze zużycie energii w fabryce. Teraz, realizując swój nowatorski projekt, papiernia dąży do opracowania metod produkcji, które pozwolą zmniejszyć w nich udział podstawowego surowca – celulozy, co przełoży się bezpośrednio na ochronę zasobów leśnych.

 

 

O firmie

Arctic Paper Kostrzyn S.A. posiada wysokie ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcąc zachować mocną i stabilną pozycję na rynku, a jednocześnie osiągnąć lepsze rezultaty finansowe, firma stale skupia się na doskonaleniu metod produkcji oraz samych wyrobów.

Pod marką Amber produkuje szeroką gamę wysokiej jakości niepowlekanych papierów bezdrzewnych, doskonałych do ogólnych zastosowań poligraficznych, takich jak produkcja kopert, druk dokumentów, broszur czy książek. Swoim klientom oferuje również nowoczesne papiery do druku w technologii high speed inkjet. Od 2019 roku Arctic Paper Kostrzyn S.A. produkuje także papiery bielone typu kraft pod marką Munken Kraft, przeznaczone dla branży opakowaniowej.

 

 

Dalszych informacji udzieli:
Joanna Janusz, Research and Product Development Manager,
Phone:+48 607053267; joanna.janusz@arcticpaper.com