Z myślą o trwałości

Nasza historia sięga ponad 280 lat wstecz. To jest wiele lat doświadczenia.

Jedna z papierni należących do grupy Arctic Paper powstała w latach czterdziestych XVII wieku. Zarówno wtedy, jak i teraz, klucz do sukcesu jest ściśle związany z jej wiedzą na temat masy celulozowej i papieru. Dzięki długiej tradycji w naszych trzech papierniach, produkcja charakteryzuje się wydajnością oraz elastycznością wymaganą od producenta skoncentrowanego na potrzebach klienta.

Najważniejsze są dla nas działania długoterminowe

 

Zaangażowanie głównego właściciela grupy Arctic Paper sięga 65 lat wstecz. Kiedy 20 lat temu firma Trebruk AB została zrestrukturyzowana i przekształcona w Arctic Paper, już wtedy istniało ryzyko związane z działalnością niezintegrowanych papierniami na niestabilnym rynku celulozy. W celu jego dywersyfikacji grupa przeprowadziła w 2013 roku długoterminową inwestycję w spółkę Rottneros – szwedzkiego producenta masy celulozowej. Obie firmy koncentrują się na wysokiej jakości specjalistycznych produktach i niszowych rynkach. Bycie mniej zależnym od zmiennych cen celulozy przynosi korzyści firmie i poprawia stabilność Grupy w całym cyklu koniunkturalnym.

Obecne portfolio Arctic Paper i innowacyjny rozwój produktów stanowią solidną podstawę i zapewniają, że firma jest gotowa sprostać przyszłym rynkowym wyzwaniom.

Ważne daty

1740
Założenie papierni w Grycksbo

 

1871
Założenie papierni w Munkedal

 

1943
Armator Haakon Onstad staje na czele firmy w Munkedal i kształtuje jej obecną strukturę: Grupa firm z Munkedals jako spółką matką

 

1960
Inicjatywy mające na celu ochronę przyrody i stworzenie zdrowszego środowiska
w papierniach, m.in. poprzez utylizację starych maszyn papierniczych w Munkedal

 

1966
Zaprzestanie produkcji masy siarczynowej w Munkedal

 

1983
Grupa zmienia nazwę na Trebruk AB

 

1983-1993
Otwarcie biur sprzedaży w całej Europie, usprawnienie produkcji i skoncentrowanie się na papierze graficznym

 

1993
Trebruk nabywa od państwa polskiego Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze

 

2003
Trebruk zmienia nazwę na Arctic Paper AB

 

2006/2008
Nowy Zakład Energetyczny w Kostrzynie oparty na gazie ziemnym z lokalnych złóż

 

2008
Przejęcie Arctic Paper Mochenwangen GmbH

 

2008
Zamknięcie papierni Arctic Paper Håfreström

 

2009
Debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod nazwą Arctic Paper S.A.

 

2009
Otwarcie zakładu produkcji biopaliw na bazie peletów drzewnych w Grycksbo

 

2010
Przejęcie szwedzkiej papierni Arctic Paper Grycksbo z produkcją wykorzystującą energię pozyskiwaną bez użycia paliw kopalnych

 

2012
Drugie notowanie na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ

 

2013
Inwestycja w szwedzkiego producenta masy celulozowej, firmę Rottneros

 

2014
Duża inwestycja w stację uzdatniania wody w Grycksbo

 

2016
Zamknięcie zakładu Arctic Paper Mochenwangen

 

2018
Wprowadzenie nowej strategii 2022

 

2019
Decyzja o inwestycji w nową elektrownię wodną w Arctic Paper Munkedals

 

2019
Decyzja o inwestycji w nowy zakład energetyczny wykorzystujący odpady w Arctic Paper Munkedals

 

2019

Decyzja o inwestycji w nowy zakład przetwarzania odpadów / bioenergii dla Arctic Paper Munkedals w 2022


2020
Inwestycja w instalację testową paneli słonecznych (PV) w Arctic Paper Kostrzyn

 

2021
Uruchomienie nowej elektrowni wodnej w Arctic Paper Munkedals

 

2022

Uruchomienie nowej elastycznej kotłowni wielopaliwowej w Munkedal we współpracy z Adven

Nasze papiernie

Arctic Paper posiada trzy papiernie, dwie w Szwecji oraz jedną w Polsce.