Cradle to Cradle Certified®

Arctic Paper – cyrkularna ekonomia

Program Cradle to Cradle Certified® jest uznanym na całym świecie standardem bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Ocenia wpływ produktów na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.Projektowanie według zasad „Cradle to Cradle” („od kołyski do kołyski”) oznacza nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale przede wszystkim pozostawienie pozytywnego śladu.

C2CCertMark_Products-Program_color.png

Arctic Paper oferuje zarówno niepowlekane, jak i powlekane papiery certyfikowane

Wybierając niepowlekane lub powlekane papiery Arctic Paper, nie tylko wybierasz najwyższą jakość, ale również przyczyniasz się do ekologicznej odbudowy naszej planety.


Wszystkie nasze papiery powlekane produkowane w Arctic Paper Grycksbo posiadają srebrny certyfikat Cradle to Cradle Certified®.

Arctic Paper Munkedals jest pierwszą papiernią na świecie, która pomyślnie przeszła proces certyfikacji i otrzymała brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified® dla całego swojego asortymentu.

Dowiedz się więcej o C2C i naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju z poniższej prezentacji – obejrzyj ją lub pobierz!

 

Czym jest certyfikacja Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle Certified® został opracowany przez Michaela Braungarta i Williama MacDonough w latach dziewięćdziesiątych i miał na celu stworzenie zintegrowanego
i spójnego podejścia Circular Economy.

Standard certyfikatu prowadzi projektantów i producentów przez proces ciągłego doskonalenia, który uwzględnia zrównoważony rozwój produktu w pieciu kategoriach: wpływ produkcji na zdrowie, możliwość powtórnego przetworzenia, korzystanie
z odnawialnych źródeł energii i emisja dwutlenku węgla, gospodarka wodna oraz odpowiedzialność społeczna.Produkt z certyfikatem Cradle to Cradle (C2C) może osiągnąć w każdej kategorii odpowiedni poziom (Basic, Bronze, Silver, Gold lub Platinum) wraz z najniższym poziomem osiągnięć reprezentującym ogólną ocenę produktu.

Papier powlekany w papierni Grycksbo z certyfikatem C2C

Od kwietnia 2021 roku pełna gama powlekanych, bezdrzewnych produktów Arctic Paper Grycksbo posiada Srebrny Certyfikat „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” w ramach standardu Cradle to Cradle Certified™. Ponadto, cały proces produkcyjny w papierni w Grycksbo został poddany kontroli i osiągnął poziom srebrny, który reprezentuje ogólny poziom certyfikacji produktu. Produkcja w Arctic Paper Grycksbo charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją CO2 pochodzącego z paliw kopalnych. Przeczytaj informację prasową

Munken i C2C

Od sierpnia 2020 r. pełna gama papierów Munken posiada Srebrny Certyfikat „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” w ramach wielozadaniowego standardu produktów Cradle to Cradle Certified™. Ponadto, cały proces produkcyjny papierni w Munkedal został skontrolowany i osiągnął poziom brązowy, który stanowi ogólny poziom certyfikacji produktów. Nasz proces jest obecnie w pełni przejrzysty, a produkty zostały przetestowane i przeanalizowane, w tym wszystkie materiały wstępne. Przeczytaj informację prasową

Dlaczego to robimy?

Chcemy zrobić to, co do nas należy i zrobić wszystko, co w naszej mocy w obliczu ogólnego wyzwania, jakim są zmiany klimatu. Z C2C dążymy do większej równowagi
z naturą - z wyraźnym celem zbliżenia się do Ekonomii Cyrkularnej.

Praca nad zrównoważonym rozwojem

Dowiedz się więcej o inicjatywach Arctic Paper w tym zakresie.