Cradle to Cradle Certified®

Arctic Paper – cyrkularna ekonomia

Program Cradle to Cradle Certified® jest uznanym na całym świecie standardem bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Ocenia wpływ produktów na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia. Projektowanie według zasad „Cradle to Cradle”

(„od kołyski do kołyski”) oznacza nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale przede wszystkim pozostawienie pozytywnego śladu.

C2CCertMark_Products-Program_color.png

Arctic Paper oferuje zarówno niepowlekane, jak i powlekane papiery certyfikowane

Wybierając niepowlekane lub powlekane papiery Arctic Paper, nie tylko wybierasz najwyższą jakość, ale również przyczyniasz się do ekologicznej odbudowy naszej planety.


Wszystkie nasze papiery powlekane produkowane w Arctic Paper Grycksbo posiadają srebrny certyfikat Cradle to Cradle Certified®.

Arctic Paper Munkedals jest pierwszą papiernią na świecie, która pomyślnie przeszła proces certyfikacji i otrzymała brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified® dla całego swojego asortymentu.

Dowiedz się więcej o C2C i naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju z poniższej prezentacji – obejrzyj ją lub pobierz!

Arctic_Paper_Cradle_to_Cradle_2400px.jpg

Czym jest certyfikacja Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle Certified® został opracowany przez Michaela Braungarta i Williama MacDonough w latach dziewięćdziesiątych i miał na celu stworzenie zintegrowanego
i spójnego podejścia Circular Economy.

Standard certyfikatu prowadzi projektantów i producentów przez proces ciągłego doskonalenia, który uwzględnia zrównoważony rozwój produktu w pieciu kategoriach: wpływ produkcji na zdrowie, możliwość powtórnego przetworzenia, korzystanie
z odnawialnych źródeł energii i emisja dwutlenku węgla, gospodarka wodna oraz odpowiedzialność społeczna.Produkt z certyfikatem Cradle to Cradle (C2C) może osiągnąć w każdej kategorii odpowiedni poziom (Basic, Bronze, Silver, Gold lub Platinum) wraz z najniższym poziomem osiągnięć reprezentującym ogólną ocenę produktu.

Papier powlekany w papierni Grycksbo z certyfikatem C2C

Od kwietnia 2021 roku pełna gama powlekanych, bezdrzewnych produktów Arctic Paper Grycksbo posiada Srebrny Certyfikat „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” w ramach standardu Cradle to Cradle Certified™. Ponadto, cały proces produkcyjny w papierni w Grycksbo został poddany kontroli i osiągnął poziom srebrny, który reprezentuje ogólny poziom certyfikacji produktu. Produkcja w Arctic Paper Grycksbo charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją CO2 pochodzącego z paliw kopalnych. 

Munken i C2C

Od sierpnia 2020 r. pełna gama papierów Munken posiada Srebrny Certyfikat „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” w ramach wielozadaniowego standardu produktów Cradle to Cradle Certified™. Ponadto, cały proces produkcyjny papierni w Munkedal został skontrolowany i osiągnął poziom brązowy, który stanowi ogólny poziom certyfikacji produktów. Nasz proces jest obecnie w pełni przejrzysty, a produkty zostały przetestowane i przeanalizowane, w tym wszystkie materiały wstępne. Przeczytaj informację prasową

Dlaczego to robimy?

Chcemy zrobić to, co do nas należy i zrobić wszystko, co w naszej mocy w obliczu ogólnego wyzwania, jakim są zmiany klimatu. Z C2C dążymy do większej równowagi
z naturą - z wyraźnym celem zbliżenia się do Ekonomii Cyrkularnej.

Praca nad zrównoważonym rozwojem

Dowiedz się więcej o inicjatywach Arctic Paper w tym zakresie.