Arctic Paper z certyfikatem Cradle to Cradle Certified®

Pełna gama papierów Munken oraz Amber Graphic i Munken Kraft zostały wyróżnione Srebrnym Certyfikatem „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” w ramach standardu Cradle to Cradle Certified®. Ponadto, cały proces produkcji w papierni Arctic Paper Munkedals został wyróżniony Brązowym Certyfikatem Cradle to Cradle Certified®, który przekłada się również na ogólny poziom certyfikacji wszystkich papierów przez nią produkowanych.

 

Program Cradle to Cradle Certified® jest uznanym na całym świecie standardem bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Ocenia wpływ produktów na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia. Aby uzyskać certyfikację, produkt musi spełniać wymagające kryteria w pięciu kategoriach: wpływ produkcji na zdrowie, możliwość powtórnego przetworzenia, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i emisja dwutlenku węgla, gospodarka wodna oraz odpowiedzialność społeczna.

 

Projektowanie według zasad „Cradle to Cradle” („od kołyski do kołyski”) oznacza nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ale przede wszystkim pozostawienie pozytywnego śladu. W ten sposób powstają produkty i procesy, które są zdrowe dla ludzi, bezpieczne dla środowiska i skuteczne dla biznesu.

 

Cały proces produkcyjny fabryki w Munkedal został oceniony przez agencję EPEA – innowacyjnego partnera i jednostkę certyfikującą C2C Certified®, a w efekcie certyfikowany zgodnie ze standardem Cradle to Cradle Certified®.

 

Od sierpnia 2020 roku wszystkie papieru z tego zakładu – asortyment Munken (papiery Munken Design oraz Munken Book), a także Amber Graphic i Munken Kraft, posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified®. Arctic Paper Munkedals jest pierwszą papiernią na świecie, która pomyślnie ukończyła proces tej certyfikacji i której wszystkie produkty objęte są certyfikatem. Ponadto papiery Amber Graphic oraz Munken Kraft wytwarzane przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. uzyskały Srebrny Certyfikat „Materiał Bezpieczny dla Zdrowia” i mogą być wykorzystywane przez innych producentów w procesach „Cradle to Cradle”. Arctic Paper planuje podejmować dalsze kroki w tej dziedzinie.

 

Cradle to Cradle Certified® jest znakiem licencjonowanym przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute, którego celem jest wspieranie innowacyjności w gospodarce o obiegu zamkniętym, za pomocą produktów, które mają pozytywny wpływ na ludzi i naszą planetę.

 

 

CZWARTEK, 10 WRZ, 2020