Zrównoważony rozwój

W okolicy, w której rzeka Örekil uchodzi do fiordu Gullmarn i gdzie niegdyś mnisi łowili łososie, powstała nasza pierwsza papiernia, znana obecnie jako Arctic Paper Munkedal AB. Był to rok 1871. Rzeka i fiord Gullmarn przecinają jeden z najpiękniejszych naturalnych terenów na zachodnim wybrzeżu Szwecji, który z biegiem czasu przemienił się w obszar rolniczy.